Nederlandsk statistikk & Fakta om Nederland

Innholdsfortegnelse:

Nederlandsk statistikk & Fakta om Nederland
Nederlandsk statistikk & Fakta om Nederland
Anonim

Hvor mye vet du om Nederland? Her er en liste over nyttige fakta og statistikk:

Democracy

 • Statsoverhode: Kong Willem-Alexander
 • Statstype: konstitusjonelt monarki
 • Regjeringssete: Haag
 • Hovedstad: Amsterdam
 • Stemmegivning: ikke obligatorisk

Provins – Provinshovedstad

 • Groningen - Groningen
 • Friesland - Leeuwarden
 • Drenthe - Assen
 • Overijssel - Zwolle
 • Gelderland - Arnhem
 • Utrecht - Utrecht
 • Nord-Holland - Haarlem
 • Sør-Holland – Haag
 • Zeeland – Middelburg
 • Nord-Brabant - s’Hertogenbosch
 • Limburg – Maastricht
 • Flevoland - Lelystad

Nederlands geografi

 • skogkledd land: 11, 1 % av tot alt overflateareal
 • Dyrkbart land: 21, 96 % av tot alt overflateareal
 • Tot alt landareal: 33 948 kvadratkilometer
 • Inkludert vannoverflateareal: 41 526 kvadratkilometer
 • Belgia grenser: 407 km
 • Grenser i Tyskland: 556 km
 • Nordsjøkysten: 642 km

Befolkningen i Nederland

 • Befolkning: 16, 5 millioner
 • "Ikke-vestlige" ikke-innfødte: 1, 8 millioner
 • «vestlige» ikke-innfødte: 1, 44 millioner
 • Innvandrere: 143 000
 • Opprinnelsesland for innvandrere: EU-land og hjemvendte nederlandske statsborgere
 • Emigranter: 116 000
 • Oprinnelsesland for asylsøkere: hovedsakelig Irak, Somalia og Kina

Inntekts- og arbeidsstatistikk

 • Gjennomsnittlig inntekt (i euro): 31 000 netto
 • Arbeidsstyrke: 7, 714 millioner
 • Arbeidsledighet: 320 000 (4, 5 % – mars 2009)
 • Antall ledige stillinger: 200 000 (minkende)
 • Inntektsfordeling: 25, 1 %
 • Befolkning under fattigdomsgrensen: 10, 5 %
 • Offentlig avdeling: 45, 5 % av BNP

Annen statistikk og tall

 • Antall husstander: 7, 24 millioner
 • Gjennomsnittlig forventet levealder: 78 år (menn) og 82 år (kvinner)
 • Gjennomsnittsalder: 38, 7
 • Religion: 6 av 10 personer bekjenner seg til å være religiøse
 • Sunn til veldig sunn: 81 %
 • Befolkningstetthet: 481, 7 personer per kvadratkilometer
 • Biler: 383 per 1000 personer
 • Walking in dark (oppfatning av sikkerhet): 81 %
 • Fanger: 112 per 100 000 personer
 • Daglige røykere: 32 %
 • Bredbåndsabonnenter: 4, 1 million
 • Internettbrukere: 15 millioner
 • Lykkenivå (ganske fornøyd): 55 %
 • Lykkenivå (veldig fornøyd): 40 %
 • Ikke stolt av nasjonaliteten sin: 23 %
 • Veldig stolt av nasjonaliteten deres: 23 %
 • Vil kjempe for landet: 69 %
 • Stol på folk: 54 %
 • Husholdning med TV: 99, 42 %
 • Mobiltelefoner: 72, 24 per 100 personer
 • Alder ved første ekteskap: 30, 7 (menn) og 28, 3 (kvinner)
 • Gjennomsnittlig størrelse på husholdninger: 2, 3
 • Fødselsrate: 10, 53 fødsler per 1000 personer
 • Dødsrate: 8, 71 dødsfall per 1000 personer
 • skilsmisser: 39, 3 per 100 ekteskap

Populært emne